Tin mới
Thông báo hợp đồng giáo viên mầm non
      Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cầu Thông báo :
      Thực hiện Công văn số 502/VP ngày 21/9/2016 của Văn phòng UBND huyện về việc cho ý kiến hợp đồng giáo viên mầm non tháng 10 và tháng 11 năm 2016. Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cầu thông báo các sinh viên có nhu cầu hợp đồng đến liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ sáng ngày 29/9/2016 để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hợp đồng.

              + Chỉ tiêu : 37 hồ sơ
              + Điều kiện : Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên
              + Thủ tục hồ sơ theo tập tin đính kèm.

ho so hop dong_giáo viên mầm non_2016.doc