Tin mới
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2017-2018
     Tính đến ngày 20/7/2018, UBND huyện Bến Cầu chỉ nhận được 25 hồ sơ đăng ký dự tuyển GVMN trên 29 chỉ tiêu được phê duyệt. Nay UBND huyện Bến Cầu gia hạn thêm thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non đến hết ngày 27/7/2018. Moi chi tiết liên hệ Phòng GD&ĐT Bến Cầu hướng dẫn thêm. Xin cám ơn./.


Nội dung thông báo:   Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2017-2018.pdf