Tin mới
Thông báo dời ngày sơ tuyển, kiểm tra- sát hạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm học 2017-2018
    Do UBND huyện gia hạn thêm thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên mầm non năm học 2017-2018 đến ngày 27/7/2018. Nay UBND huyện Bến Cầu thông báo dời ngày sơ tuyển, kiểm tra- sát hạch tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 có đính kèm thông báo. Yêu cầu các thí sinh đăng ký dự tuyển xem nắm lịch để tham dự cho đầy đủ.


  Thống báo đính kèm:   THÔNG BÁO DỜI NGÀY SƠ TUYỂN, KIỂM TRA-SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GVMN 2017-2018.pdf