Tin mới
Công bố điểm kiểm tra - sát hạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm học 2017-2018
          Ban kiểm tra - sát hạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2017-2018 của huyện Bến Cầu công bố điểm kiểm tra - sát hạch. Các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài kiểm tra liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo xin mẫu đơn. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả nếu thí sinh không có nhu cầu phúc khảo bài kiểm tra, sát hạch xem như thống nhất điểm công bố của Ban kiểm tra, sát hạch. Hội đồng xét tuyển viên chức của huyện Bến Cầu sẽ tiến hành xét tuyển và gửi kết quả về Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh phê duyệt. Xin cám ơn./.


     Danh sách điểm : CÔNG BỐ ĐIỂM KIỂM TRA-SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018.pdf