Tin mới
Thư mời giáo viên mầm non trúng tuyển viên chức giáo viên mầm non năm học 2017-2018 về nhận quyết định
Phòng Giáo dục và Đào tạo mời tất cả giáo viên mầm non trúng tuyển viên chức năm học 2017-2018 về Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định tuyển dụng để nhận việc         + Thời gian : Lúc 7 giờ 30, ngày 08/10/2018         + Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cầu    Nhận được thông báo này các em thông tin cho các bạn dùm về nhận quyết định cho đầy đủ.

     Quyết định đính kèm : Quyết định phê duyệt kết quả Tuyển dụng Giáo viên mầm non 2017-2018.pdf