Tin mới
Thông báo nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2018-2019
         Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, Thông báo nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2018-2019. Mọi chi tiết xem Thông báo đính kèm hoặc liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm.

  Thống báo đính kèm:  Thông báo nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2018-2019.pdf