Tin mới
Tài liệu và Mẫu giáo án Kiểm tra, sát hạch tuyển giáo viên mầm non năm học 2017-2018
Các thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non tải tài liệu và mẫu giáo án để chuẩn bị kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm học 2017-2018. Thời gian Sơ tuyển và kiểm tra, sát hạch sẽ thông báo cụ thể sau. Lưu ý: Các thí sinh thường xuyên theo dõi trên trang website này để nắm bắt thông tin kịp thời. Xin cảm ơn./.

Tài liệu:

HD noi dung KT,SH GV mam non.doc

TAI LIEU HUONG DAN GD MAM NON.pdf