Tin mới
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021

      UBND huyện Bến Cầu Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021

     

 

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch.pdf

Tin khác